Elektronická evidence tržeb

Tato provozovna má povinnost zahájit evidenci tržeb dle Zákona o evidenci tržeb ve 4. fázi ( od 1. června 2018).

Klasifikace naší hlavní činnosti:
NACE 13.30 Konečná úprava textilií
NACE 15 Výroba usní a souvisejících výrobků

Ostatní prodej dle Metodického pokynu k aplikaci zákona o evidenci tržeb:
„Pokud poplatník provozuje ve svých provozovnách kromě své hlavní činnosti i činnosti malého rozsahu tzv. minoritní činnosti a povinné evidování tržeb z těchto minoritních činností by podléhalo evidenci tržeb dříve, než evidování tržeb z hlavní činnosti, nebude Finanční správa evidování tržeb z takovýchto minoritních činností vymáhat až do okamžiku vzniku povinnosti evidovat tržby z činnosti hlavní.“